Ebaseadusliku Raha Saamise Partei tegevused:

2002. ja 2003. aasta valimistel kasutati Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica MTÜ tegevuse finantseerimiseks firmasid, mille koostatud arvetega tasuti kampaania kulutusi.

RP Majandustegevus OÜ rahastas erakonda Res Publica 2002. aastal
RP Majandustegevus OÜ rahastas erakonda Res Publica 2002. aastal
RP Majandustegevus OÜ rahastas erakonda Res Publica 2003. aastal
RP Majandustegevus OÜ rahastas erakonda Res Publica 2003. aastal

Raplamaal tegutses Ken-Marti Vaheri emalt üle võetud firma Patricia OÜ, kus üks osanikest Taavi Veskimägi kirjutas konsultatsiooni arveid ärimeestele.

2007. aasta Riigikogu valimistel kasutasid reformikad Robert Antropov ja Jaanus Rahumägi valimiskampaania kulude tasumiseks reklaamibüroole Droom erafirmadele kirjutatud arveid. Õigusrikkumisest eraldas õhkõrn piir selle vahel, kas erakonna nimekirjas kandideerija arvete maksmine erafirma poolt on erakonnale ebaseaduslik annetamine. Prokuratuur leidis, et erakond kasu ei saanud(kandidaadi kampaania) ja järelikult seadusrikkumist ei olnud. TAsumata arvete pärast läks Droom OÜ pankrotti.

2008. aastal ja 2009. aastal oli 1/3 Isamaa ja Res Publica liidu annetustest salajased(neid ei avalikustatud).

Kui uskuda Isamaa ja Res Publica liidu auditeeritud majandusaasta aruandeid, siis on nad kahel aastal järjest saanud 34 kuni 36 protsenti rohkem annetusi kui nad on neid avalikustanud. See on piisavalt oluline, et toon lugejateni kogu arvutuskäigu.

IRL-i 2008. aasta majandusaasta aruandes on toodud eraldi read: „Liikmemaksud“ 279 063 krooni, „Annetused ja toetused“ 798 149 krooni, „Riigieelarveline laekumine“ 16 902 475 krooni ja „Muud tulud“ 2 200 krooni. IRL-i kodulehel avaldatud annetuste registri järgi saadi 2008. aasta I kvartalis 84 annetust summas 163 326 krooni, II kvartalis 75 annetust summas 183 145 krooni, III kvartalis 61 annetust summas 81 145 krooni ja IV kvartalis 86 annetust summas 158 241 krooni. Kokku saadi 2008. aastal 306 annetust summas 585 857 krooni, mis on 212 292 krooni või 36,2 protsenti vähem kui majandusaasta aruandes kajastatud summa (798 149 krooni). Kas see võib tõestada, et erakonda on salajaste annetustega rahastatud 212 tuhande krooni ulatuses?

Järgmisel aastal kordub samasugune avalikustatud ja deklareeritud annetuste erinevus. 2009. aasta aruandes on real „Liikmetelt saadud tasud“ summas 214 224 krooni, „Annetused ja toetused“ summas 18 518 227 krooni, „Tulu ettevõtlusest“ summas 14 890 krooni ja „Muud tulud“ summas 0 krooni.

Seekord on annetused ja riigilt saadud toetus arvestatud ühe summana, mis teeb tagurpidi arvestamise tülikamaks aga mitte võimatuks. Siseminister Marko Pomerantsi käskkirjaga number 151L (03.07.2009) vähendati kõigi erakondade toetusi eelneva aastaga võrreldes ja IRL-ile laekus ligi miljoni krooni vähem raha ehk kokku 15 903 563 krooni. IRL-i kodulehel on 2009. aasta annetused toodud järgmiselt: I kvartalis 77 annetust summas 83 042 krooni, II kvartalis 91 annetust summas 981 381 krooni, III kvartalis 91 annetust summas 193 957 krooni ja IV kvartalis 217 annetust summas 681 060 krooni. Kogu aasta peale 476 annetusega 1 939 440 krooni. Kui sellele summale liidame juurde riigilt saadud 15 903 563 krooni, saame summaks 17 843 003 krooni. See on 675 224 krooni vähem kui nad näitasid 2009. aasta majandusaasta aruandes! Annetuste summa erinevus on seejuures 34,8 protsenti ehk 675 224 krooni ulatuses on jäetud avalikustamata annetusi.

Kordan üle, et kahel järjestikusel aastal on IRL saadud annetusi näidanud 212 292 krooni ja 675 224 krooni võrra vähem kui on neid hiljem kajastatud auditeeritud majandusaasta aruannetes. Seejuures on mõlemal aastal selgelt eristatud liikmemaksud, riigilt saadud toetus, tulu ettevõtlusest või muud tulud.

Allikas: https://www.virgokruve.com/valitsuspartei-annetustest-on-kolmandik-salajased/

2011. aastal müüs IRL oma Wismari maja 2 korda, saades selle juures esimese tehingu väidetavast nurjumisest 950 tuhat krooni leppetrahvi.

Kui lähtuda raamatupidamise nõuetest ja võtta müügihinnast maha hetkeväärtus ja laenu tagasimakse, siis saaksime müügituluks (607160 – 254165 – 302449) 50 546 eurot.

Kõrvutades seda aruandes väidetuga, tuleb küsida, et mis on tegelikult need „muud tulud” kuni 306424 euro ulatuses. See on kuni 5,7 miljonit krooni musta raha, mis majamüügitehinguga „pesti erakonna jaoks puhtaks”.

Pärast eelnevate arvutuste läbitegemist jõudsin üllatava järelduseni.

IRL teenis OÜ Magnon leppetrahvist rohkem raha (60716 €), kui saadi maja müügist pärast hetkeväärtuse mahaarvamist ja laenu tasumist (50 546 €). Lisaks veel laenu ennetähtaegse lõpetamise kulu 1633 eurot. Wismari 11 pealt teenis IRL seega 48913 eurot. Seda on 11803 eurot vähem kui leppetrahvist.

irl-maja-rahapesu-skeem

Allikas: https://www.virgokruve.com/idaraha-riiki-lubajate-irl-erakonna-rahastamise-skeem/

Ebaseadusliku Raha Saamise Partei (ERSP) omab liikmeid nii erasikute kui parteide seas ja kindlasti täieneb see loetelu varjatud rahastamisest ka edaspidi.